Årsmöte 2023 (nu med dagordningen...)

Hej alla medlemmar,

Inför nästa film (Jojo Rabbit), den 21 februari kommer vi att hålla föreningens första årsmöte!

Mötet börja en timme innan filmen, 17.30. Är det någon som är intresserad av att vara med, som styrelsledamot eller voluntär, eller som har annat som man vill diskutera på mötet, anmäl det gärna till styrelsen i god tid innan mötet (namnen på de som är med i styrelsen hitta ni på medlemssidan under rubriken "Filmstudion". Just nu söker vi en ny medlem till styrelsen, en suppleant till styrelsen och en suppleant till valberedningen. Hör gärna av er till någon ur styrelsen eller valberedningen och lämna förslag...

Tjörns filmstudio, årsmöte 2021-09-05

Dagordning

1) Årsmötet öppnas

2) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3) Val av två justeringsmän för årsmötet

4) Verksamhetsberättelse samt godkännande

5) Revisorernas berättelser samt godkännande

5) Ansvarsfrihet för styrelsen

6) Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

7) Beslut om medlemmarnas terminssavgifter för hösten 2023 och våren 2024

8) Val av styrelseordförande och sex styrelseledamöter samt två suppleanter på 1 och 2 år.

9) Val av två revisorer samt en suppleant på 1 och 2 år

10) Val av valberedning inför 2024, två personer, varav en

sammankallande samt en suppleant på 1 och 2 år.

11) Övriga frågor

12) Årsmötet avslutas


Välkomna på mötet, Styrelsen genom Peter Macken